ElaProof Indoor

Til både renovering og nybyggeri

Køb nu

ElaProof Indoor 

ElaProof Indoor er en isocyanatfri, brugsklar, 1-komponent, vandbaseret belægning til indendørs lufttætning og beskyttelse mod Radon.
Produktets unikke elasticitet og fremragende vedhæftning på de fleste overflader giver en sikker tætning.
Det er afgørende at sikre et rent og sundt indeklima både ved nybyggeri og renovering. Tætning af samlinger og luftlækager og beskyttelse mod Radon viser sig ofte at være nogle af de mest kritiske aspekter ved bygningers vedligeholdelse.

Bemærk
ElaProof Indoor er opført i Nordisk Miljømærknings byggevaredatabase og kan bruges i svanemærkede byggerier!

10 gode grunde til at forsegle med ElaProof Indoor

+ Et produkt til indendørs lufttætning og radonbeskyttelse

+ Elastisk belægning og tætningsmasse til de fleste byggematerialer

+ M1-emissionsklasse og Emicode EC 1

+ Den bedste revneoverbygningsevne på markedet – 13,9 mm!

+ Modstandsdygtig over for vand og frost, kan også påføres på våde underlag

+ Hurtig og nem påføring – fås som hånd- og sprøjtemasse

+ Kvalitetsprodukt – fremstillet i Finland

+ Et økonomisk 1-komponent produkt

+ Fremragende vedhæftning til næsten alle byggematerialer

+ Isocyanat- og opløsningsmiddelfri – sikker for installatøren og miljøet

Hvorfor indendørs lufttætning er vigtigt?

Indendørs tætningsmidler har til formål at kontrollere og undgå luftlækager, der
kan opstå gennem konstruktionsoverflader eller samlinger. Lækager kan slippe
forurenende luft ind, hvilket svækker indeklimaet og kan forårsage symptomer
blandt beboere eller besøgende i bygningen.

Luftlækager kan svække:

En god vedligeholdt luftætning kan effektivt forhindre at urenheder, skadelige
materialer og skimmel fra bygninger og jord blander sig med indeluften. I lufttætte
bygninger er det nemmere at styre ventilationen og opnå et optimalt indeklima.

Hvorfor beskyttelse mod Radon
er vigtigt?

Radon er en lugtfri, smagløs og farveløs gas, som øger risikoen
for lungekræft. Det er den næststørste kilde til lungekræft efter
rygning.
Radon i indendørsluft er et stort problem i nogle europæiske
lande.

– Det udstråler fra jorden og blander sig med indeluften
– Beskyttelse af bygninger opnås ved at forsegle luftlækager

Typiske luftlækager er:

  • Revner mellem sokler og beton
  • Samlinger, huller og revner


ElaProof Indoor radontæthed er undersøgt i Sverige på RISE
Institute. Den anvendte metode var SP-metode nr. 3873.
Specificerede værdier for ElaProof Indoor stemmer godt overens
med de værdier, der kræves fra generelle radonmembranværdier.
I henhold til RISE-test beskytter ElaProof Indoor mod Radon med
98% effektivitet.

Emissionsklassificering af byggematerialer

Formålet med klassificeringen er at forbedre udviklingen og brugen af lavemitterende byggematerialer

Forskellige kemikalier udsendes fra bygnings- og indretningsmaterialer til indeluften. Klassificeringen præsenterer emissionskrav til byggematerialer, inventar og møbler med og uden polstring eller tekstilbelægninger brugt i almindelige arbejdsrum og boliger med hensyn til et godt indeklima. M1 står for lave emissioner.

Emissionsklassificeringen er produktspecifik

Virksomheder, der har fået brugsretten til M1-mærket, kan bruge det til markedsføringsformål. Klassifikationsmærket må ikke bruges i markedsføringen på en sådan måde, at det henviser til virksomheden som helhed eller til produkter, der ikke er tildelt M1-klassificering. Building Information Foundation RTS vedligeholder og offentliggør en søgetjeneste af aktuelt klassificerede produkter og indehavere af brugsret på sin hjemmeside.